Дума Описание
девиация (фр. deviation от срвеклат. deviatio 'отклонение' по де- + лат. via 'път')
Спец. Отклонение от първоначалното, естественото или зададеното положение или развитие.
// прил. девиантен и девиаторен.