Дума Описание
деветима числ.
Разг. Девет лица, от които поне едно от мъжки пол.