Дума Описание
девер мн. девери, м.
Брат на съпруга по отношение на съпругата.