Дума Описание
деванагари (санскр. devanagari по deva 'бог' + nagari 'градски') Език.
1. Сричково писмо, на което са написани старите санскритски паметници.
2. Разновидност на санскритското сричково писмо, използвана днес в езиците хинди, маратхи, непали.