Дума Описание
девалвация мн. девалвации, ж.
1. Спец. В банковото дело — понижаване стойността на паричните единици по отношение на златото или на чужда валута.
2. Прен. Обезценяване. Девалвация на чувствата и на моралните стойности.