Дума Описание
девадаси (санскр. devadasi 'служеща на бог')
Танцьорка на свещени индийски танци, в миналото прикрепена към храм.