Дума Описание
дебютант мн. дебютанти, м.
Този, който дебютира.
// прил. дебютантски, дебютантска, дебютантско, мн. дебютантски.