Дума Описание
дебют мн. дебюти, (два) дебюта, м.
1. Първо излизане на сцена.
2. Първа публична изява.
3. Спец. В шахмата — начало на партия.