Дума Описание
дебуше (фр. debouche)
1. Книж. Изход, излаз.
2. Търг. Пазар на стоки извън страната.
// гл. дебуширам.