Дума Описание
дебри само мн.
1. Гъсти, непроходими гори.
2. Прен. Труднодостъпни за познанието или малко изследвани страни на нещо. В дебрите на математиката.