Дума Описание
дебнешком нареч.
Като дебна; предпазливо.