Дума Описание
дебитор (лат. debitor)
Търг. Длъжник.