Дума Описание
дебит само ед.
Спец. Количеството течност или газ, което преминава през дадено място за единица време. Воден дебит на извор.
дебит само ед.
Спец. В приходно-разходните счетоводни книги — отчет за разходите и дълговете.
// прил. дебитен, дебитна, дебитно, мн. дебитни.