Дума Описание
дебилност (по лат. debilis 'слаб') Мед.
1. Обща слабост.
2. Лека степен на вродено слабоумие.
// същ. дебил.