Дума Описание
дебелоок дебелоока, дебелооко, мн. дебелооки, прил.
Пренебр. Който няма срам, прекалено дързък, нахален, нагъл.