Дума Описание
дебелоглав дебелоглава, дебелоглаво, мн. дебелоглави, прил. Пренебр.
1. Който трудно възприема чужди съвети; непреклонен, упорит.
2. Който трудно схваща; глупав.