Дума Описание
дебелина мн. дебелини, ж.
1. Размерът на напречното сечение на предмет. При плетене дебелината на преждата трябва да съответства на дебелината на иглите.
2. Само ед. Качество на дебел; пълнота.
3. Само мн. Горната месеста част на бедрата.