Дума Описание
дебелан мн. дебелановци, м.
Ирон. Дебел, затлъстял човек.