Дума Описание
дебелак мн. дебелаци, м. Пренебр.
1. Дебел човек.
2. Прен. Невъзпитан, прост, недодялан човек.