Дума Описание
дебати само мн.
Продължително обсъждане на въпрос; прения, разисквания. Парламентарни дебати. Бурни дебати.