Дума Описание
дебаркадер (фр. debarcadere)
1. Мор. Плаваща платформа, прикрепена към брега, до която спират шлепове и кораби за товарене и разтоварване.
2. Книж. Платформа при жп гара, при която спират влаковете.