Дума Описание
де съюз и нареч.
Разг. Къде. Де отиде?
де част. Разг.
1. За подчертаване или отричане. Де да знам, че ме търсиш. Де да можех и аз да дойда.
2. За подкана, подтикване. Върви де!
3. За поясняване, уточняване. Мария, сестра ми де, го е видяла.
• Е, де! За израз на несъгласие, укор. недоволство.
• Ха де! За израз на подкана, подтикване, предизвикателство.
де (дьо, д') (фр. de, d')
'От' - обикн. във френски аристократични имена.