Дума Описание
двучленен двучленна, двучленно, мн. двучленни, прил.
Който се състои от двама членове. Двучленна комисия.