Дума Описание
двучлен мн. двучлени, (два) двучлена, м.
Спец. В математиката — алгебричен израз, който е сума или разлика от едночлени; бином.