Дума Описание
двусмислица мн. двусмислици, ж.
Двусмислено изречение или съчетание.