Дума Описание
двусмислен двусмислена, двусмислено, мн. двусмислени, прил.
Който се разбира или тълкува по два начина. Двусмислен израз. Двусмислен отговор.
// същ. двусмисленост, двусмислеността, ж.