Дума Описание
двуличен двулична, двулично, мн. двулични, прил.
Който проявява или съдържа двуличие; лицемерен. Двуличен политик. Двулична постъпка.