Дума Описание
двукрилен двукрилна, двукрилно, мн. двукрилни, прил.
Двукрил (в 1 знач.). Двукрилен прозорец.