Дума Описание
двукрил двукрила, двукрило, мн. двукрили, прил.
1. Който е с две крила. Двукрил гардероб.
2. Спец. В зоологията. За насекомо — който има двойка ципести криле. Мухите, комарите и други насекоми са двукрили.