Дума Описание
двояк двояка, двояко, мн. двояки, прил.
1. Който може да се прояви в две форми, в два вида. Двояко ударение.
2. Който има противоречив характер, двойствен. Двояк смисъл.
// същ. двоякост, двоякостта, ж.