Дума Описание
двоумение мн. двоумения, ср.
Състояние на нерешителност, раздвоеност; колебание. След дълги двоумения реши да тръгва.