Дума Описание
дворянство само ед.
Истор. Привилегирована господстваща част от населението при монархическото управление.