Дума Описание
двойствен двойствена, двойствено, мн. двойствени, прил.
1. Който се проявява в две страни, противоречив. Двойствено решение. Двойствено отношение.
2. Който е неискрен, двуличен. Двойствена игра. Двойствен живот.
// същ. двойственост, двойствеността, ж.
• Двойствено число. Спец. В граматиката — форма, която се отнася към две лица или два предмета.