Дума Описание
двоичен двоична, двоично, мн. двоични, прил.
• Двоична бройна система. Бройна система от числа, която си служи само с две различни цифри, обикновено 0 и 1, и се използва в компютрите.