Дума Описание
двоеточие мн. двоеточия, ср.
Препинателен знак (:), който се поставя най-често пред изреждане. Тя обичаше всякакви плодове: ябълки, круши, банани, ягоди, кайсии.