Дума Описание
двоен двойна, двойно, мн. двойни, прил.
1. Който е съставен от две еднакви части или от два предмета. Двойно дъно. Двоен лист.
2. Който е два пъти по-голям. Двойна порция. Двойна доза.
3. Двуличен, двойствен. Двойна игра.
4. Който е извършен два пъти. Скок с двойно превъртане.
• Двойна пневмония. Спец. Пневмония, която засяга и двете части на белия дроб.
• Двойна звезда. Две звезди, които се движат заедно в пространството и изглеждат като една.
• Двоен дикиш. Повторно извършване на някаква дейност.
• Меря с двоен аршин. Преценявам с различен критерий еднакви прояви на различни хора.