Дума Описание
двигателен двигателна, двигателно, мн. двигателни, прил.
1. Който привежда нещо в движение. Двигателни нерви.
2. Който спомага за развитието в някаква област. Двигателни сили на обществото.
3. Който се отнася до движение. Двигателни навици.