Дума Описание
двигател двигателят, двигателя, мн. двигатели, (два) двигателя, м.
1. Машина, която превръща някакъв вид енергия в механическа работа, привеждаща в движение нещо. Двигател с вътрешно горене. Автомобилът спря поради повреда в двигателя.
2. Прен. Сила, която подтиква развитието в някаква област. Интересното хрумване е двигател на откритията.