Дума Описание
двери само мн.
Остар. Врата, порта.
• Царски двери. Средни врати в олтар на църква.