Дума Описание
дваж нареч.
Два пъти. Ако си сам, работата е дваж по-тежка.
• Дваж-триж/веднъж-дваж. Няколко пъти.