Дума Описание
даяк само ед.
Разг. Бой. Ще ядеш даяк.