Дума Описание
дача мн. дачи, ж.
Вила.
// прил. дачен, дачна, дачно, мн. дачни.