Дума Описание
датив (лат. dativus)
Език. Дателен падеж.