Дума Описание
дата мн. дати, ж.
1. Точно означен момент, календарно време на някое събитие. На коя дата е рожденият ти ден? Коя дата сме днес?
2. Важно събитие. Паметна дата.
3. Знак, който посочва момента на написване на нещо. Молбата е без дата.