Дума Описание
дармадан нареч.
Разг. Разхвърляно, разтурено. Вкъщи е дармадан.