Дума Описание
дарителка мн. дарителки, ж.
Жена дарител.