Дума Описание
дарител дарителят, дарителя, мн. дарители, м.
Лице, което прави дарение. Средствата се разпределят според желанието на дарителя.