Дума Описание
дарение мн. дарения, ср.
1. Нещо, което се дава с благотворителна цел. Църквата е построена с дарения.
2. Спец. Договор, с който безвъзмездно на друго лице се преотстъпват пари и имущества.