Дума Описание
дарвинизъм (фр. darwinisme по англ. собств. Ch. Darwin (1809-1882) - английски естественик)
Биол. Учение, основано от Ч. Дарвин, за еволюцията на живата природа чрез борбата за живот и естествения подбор.
// същ. дарвинист.