Дума Описание
дарба мн. дарби, ж.
Вродена способност за някаква дейност, за творчество; талант. Музикални дарби. Ясновидска дарба.